Povedali o Music4ROM

Jakub Krajňák, gitarista:  „Paco Suarez ma naučil hlavne cítiť skladbu a zapojiť predstavivosť,” povedal Jakub.

Anita Balážová, speváčka: „Zbavila som sa pri speve problémov s dýchaním a s artikuláciou.”

Nikola Šoltésová, speváčka:  „Naučila som sa, že hudba ide zvnútra, ide o emócie a ku každej skladbe si máme v hlave vytvoriť príbeh.”

Jakub Haffner, cimbalista: „Spriatelil som sa s vynikajúcim klaviristom Jesusom, ktorý na Majstrovskej škole hral svoju skladbu. Je to talentovaný španielsky Róm.”