Domov

Music4Rom je projekt, ktorý sa realizoval s finančnou podporou Európskej komisie. Tento projekt podporuje rómske hodnoty, čo vedie k budovaniu interkultúrnych mostov, sociálnej inklúzii a vzdelávaniu detí prostredníctvom hudby.

“Myšlienka tohto projektu sa zrodila z uvedomenia si skutočnosti, že dnes si len málokto uvedomuje, resp. pamätá, že klasická hudba je často inšpirovaná rómskou hudbou. Počas mnohých rokov môjho pôsobenia v pozícii speváka, hudobníka a učiteľa som študoval migráciu rómskeho obyvateľstva, čo mi pomohlo uvedomiť si, aký zrejmý a výrazný vplyv mali títo krásni a hrdí ľudia na takzvanú európsku klasickú hudbu. Dúfame, že vďaka tomuto projektu mnohí s prekvapením a možno aj s radosťou objavia nádherné dedičstvo RÓMSKEJ hudby a jej vplyv na mnohých veľmi významných skladateľov. „

Výňatok z “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1178403-music4rom-vous-ne-le-saviez-pas-mais-la-musique-classique-doit-beaucoup-aux-roms.html