Aktivity

Prostredníctvom Music4Rom sa vytvorí inovatívna metodológia, ktorá sa aplikuje v pilotných aktivitách na školách a v kultúrnych centrách v štyroch európskych krajinách (v Taliansku, na Slovensku, v Rumunsku a v Španielsku).

Otestovaná metodológia bude na konci projektu k dispozícii všetkým pedagógom v Európe na vylepšenie ich znalostí a zručností pri využívaní umenia v každodennej výučbe. Ďalším zámerom projektu je aj implementovanie nástrojov mediácie pri práci s rómskymi matkami.

Web site prova CapturePhoto by Shangli Zhou

[add_eventon show_et_ft_img=“yes“ ft_event_priority=“yes“ only_ft=“yes“ hide_past=“yes“ ]