Aktivitète

Music4ROM ka ʒamavel jekh nevikani metodològia te ovel labǎrdi vaś i pilotàcia e aktivitetenqi so si te kerdǒn k-o śkòle aj kulturaqe cèntre ande śtar thema (Itàlia, Slovàkia, Rumùnia aj Spània). And-o agor e projektosqe vaxtesqo i metòda ka ovl k-i dispozìcia sa e evroputne siklǎrnenqi vaś te barǎren penqo ʒanipe aj kapacitèta te labǎren o dombimàta ande penqo sarkondivesutno siklǎripe aj vi maj dur, odolesqe so i progràma kamel vi te ćhivel k-i praktìka mediaciaqe labne vaś o rromane daja.

Web site prova CapturePhoto by Shangli Zhou

[add_eventon show_et_ft_img=”yes” ft_event_priority=”yes” only_ft=”yes” hide_past=”yes” ]