Partneri

Od Španielska po Bulharsko, od Talianska po Veľkú Britániu cez Belgicko, Francúzsko a Rumunsko, táto rozmanitá skupina európskych organizácií sa rozhodla spojiť svoje sily a nadšenie, aby tak zaistila úspech projektu Music4Rom. Partneri projektu s radosťou organizujú rôzne aktivity (workshopy, tvorivé semináre, koncerty, publikácie atď.), ktoré podporujú dedičstvo rómskej hudby, a sú pripravení osloviť široké publikum pri odbúravaní stereotypov, predsudkov a predpojatosti so zámerom posilniť hrdosť dnešných Rómov na vlastnú kultúru.

Výňatok z “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

YM logo 4Q

International Yehudi Menuhin Foundation IYMF, Belgium

Dať hlas tým, ktorých nikto nepočuje

www.menuhin-foundation.com

Organizácia bola založená Lordom Yehudi Menuhinom, jedným z najväčších huslistov 20. storočia. International Yehudi Menuhin Foundation (IYMF) bola zriadená ako medzinárodná nezisková organizácia v roku 1991 v Bruseli.

Poslaním IYMF je podporiť povedomie, prejav a uznanie kultúrnych menšín, obhájiť úlohu umenia v spoločnosti a podporovať európske hodnoty, za účelom vybudovania trvalého mostu medzi kultúrami.

Logo_ART-ACTIV

Art-Activ, Romania

Vytváranie vzdelávacích alternatív

Art-Activ združenie, založené v roku 2012, je nezisková organizácia, ktorej zámerom je sprostredkovať vzdelávacie a kultúrne programy a služby podľa potrieb komunít v snahe rozšíriť prístup a zapojenie sa rómskych občanov do socio-kultúrneho života, zabezpečiť právo na rovnaké možnosti, posilniť a podporiť multikultúrnu spoločnosť a interkultúrny dialóg.
erio

 European Roma Information Office, Belgium

Ochrana a podpora základných práv Rómov

www.erionet.eu

European Roma Information Office  (EIO) je medzinárodná lobbingová organizácia založená v roku 2003 so sídlom v Bruseli. ERIO podporuje politickú a verejnú diskusiu o rómskych témach, poskytovaním konkrétnych a podrobných informácií v mnohých politických otázkach inštitúciám Európskej únie, rómskym občianskym organizáciám, vládnym úradom a medzivládnym orgánom.

ETP Slovensko, Slovakia

Viera v možnosť pozitívnej zmeny

www.etp.sk

Poslaním ETP Slovensko je podporovať integráciu Rómov prostredníctvom budovania a rozvoja potenciálu jednotlivcov a komunít. ETP spája odborníkov a komunity premosťovaním ľudského, sociálneho a ekonomického kapitálu v sociálne znevýhodnených komunitách a podporuje komunity v ich dlhodobom rozvoji a sebestačnosti.

logo

logologo

The Mosaic Art And Sound Ldt, United-Kingdom

Hudba, umenie a veda

www.mosaicartsound.com

Mosaic Art and Sound Ltd. je súkromná spoločnosť, ktorá organizuje festivaly klasickej a tradičnej hudby, ako aj vzdelávacie kurzy a semináre so zameraním na hudbu. Mosaic pôsobil v  kultúrnych projektoch, ktoré boli prostredníctvom hudby prepojené s dobročinnými cieľmi. Bol tiež koordinátorom projektu, ktorý skúmal účinky zvukov a hudby na človeka a prostredie a ich využitie na zvýšenie intuitívnej inteligencie.

Logo MUS-E Napoli

MUS-E Napoli, Italy

Každé dieťa má mať hlas

www.mus-e.it

MUS-E Napoli je organizácia,  ktorá sa primárne zameriava na deti žijúce v marginalizovanom a sociálne znevýhodnenom prostredí. Jej aktivity prebiehajú počas školského vyučovania a prispievajú ku celkovej integrácii prostredníctvom intenzívneho spojenia s umením, obzvlášť s hudbou. MUS-E Italy pomáha rómskym aj nerómskym imigrantom dosiahnuť integráciu detí v školách a v spoločnosti prostredníctvom poznávania umenia.

SCgrandformat

Sons-Croisés, France

Rozširovanie znalostí mladých umelcov

www.sonscroisesasso.blogspot.be

Sons Croisés is a French association created and under the direction of Jorge Chaminé. The association is well known for its artistic workshops that are privileged place of Parisian musical life.The workshops are the results of an artistic experiment carried on during several years and are dedicated to musicians who want to strengthen their professional skills. More than 400 musicians from around the world have participated to the workshops aimed at expanding young artists’ knowledge and developing their talents in contact with other musicians belonging to different cultural traditions and most of them have pursued a successful international career.

logo DNA

Union Romani, Spain

Spoločne to dokážeme

www.unionromani.org

Union Romani  je španielska nezisková, mimovládna organizácia, ktorej poslaním je obhajoba práv rómskej komunity. Za účelom uznania rómskej kultúry v rámci celosvetovej kultúry spolupracuje s medzinárodnou organizáciou „International Union Romani“. Španielska Union Romani je rýdzo rómska organizácia, riadená samotnými Rómami.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *