Acasa

 

Music4Rom je projekt, ktorý bol realizovaný za finančnej podpory Európskej komisie. O projekto ka vazdel i romane kultura thaj kerel konekcie buti avere kulturença te del vast e kohesia thaj i socialo incluzia. Kava projekto sikhavel sar i muzika śaj te ovel kotor katar e ćhavenqe edukacie.

« I idea e projektosqe avili katar o gündipe kaj avdive konik na dźanel ja na serel pesqe kaj i klasiko muzika si butivar inspirimi e romani muzikatar. But berśa, sar muzikanto, gilăbno thaj siklărno, kerem  rodlăripe palal e romani migrazia thaj halărdem kaj kadala śuźe manuśa but kerde palal kova so akhăras akana evropake klasiko muzika. Pakhias kaj kava projektoça but manuśa ka siklilen lośaça e barvalipesqe e romane muzikaqo thaj ka dźanen sar voj sas lini sar baza amare bare kompozitorendar. » Kotor katar “Le sillon des Roms” Jorge Chaminé

 

http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1178403-music4rom-vous-ne-le-saviez-pas-mais-la-musique-classique-doit-beaucoup-aux-roms.html