Autor Sophie Lupcin

Povedali o Music4ROM

Jakub Krajňák, gitarista:  „Paco Suarez ma naučil hlavne cítiť skladbu a zapojiť predstavivosť,” povedal Jakub. Anita Balážová, speváčka: „Zbavila som sa pri speve problémov s dýchaním a s artikuláciou.” Nikola Šoltésová, speváčka:  „Naučila som sa, že hudba ide zvnútra, ide o emócie a ku každej skladbe si máme v hlave vytvoriť príbeh.” Jakub Haffner, cimbalista: „Spriatelil som sa s vynikajúcim klaviristom Jesusom, ktorý na Majstrovskej škole… Read more →

Music4ROM Majstrovská škola

Hudobná majstrovská škola bola určená 16 mladým rómskym a nerómskym hudobníkom, ktorých viedli renomovaní hudobníci a speváci. Bola organizovaná združením Sons Croisés pod vedením umelca Jorge Chaminé v rámci európskeho projektu Music4ROM, ktorý podporuje rómske hodnoty a budovanie medzikultúrnych mostov a vzdelávania detí prostredníctvom hudby. Read more →

Jorge Chaminé hovorí o Music4ROM

Ako hudobník a učiteľ som sa dlho snažil prísť na to, čo by sme mohli pokladať za európsku hudobnú identitu. Na základe skúseností som pochopil, že mnohé korene pochádzajú od „inakiaľ“. História európskeho kontinentu bola od prastarých čias vytváraná prostredníctvom miešania, kríženia, dialógu a splývania kultúr, v niektorých prípadoch s výraznými umeleckými a hudobnými konfrontáciami, ktoré vyprodukovali bohatú inšpiráciu a kreativitu. Som presvedčeným Európanom a hudba… Read more →