Author: Cinzia Laurelli

Music4ROM

Music4ROM si jekh projèkti pe savo del love i Evroputni Komìsia aj savo vazdel o rromane mola vaś te phandel o kultùre maśkar penθe aj ka siklǎrel e tiknen prdal i muzìka. “I idèja palal o projèkti avili kotar o fàkti kaj, avdives, khonik na dikhel (ja na dikǎrel godi) kaj i klasìko muzìka butivar lias inspiràcia kotar i rromani… Read more →